يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 1

?What do you want to do
? Do you want to play football / soccer (US)
?Do you want to visit friends

شما چه مي خواهيد؟‬
مي خواهيد فوتبال بازي كنيد؟‬
مي خواهيد به ملاقات دوستان برويد؟‬

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 2

to want
. I don’t want to arrive late
. I don’t want to go there

خواستن‬
من نمي خواهم دير بيايم.‬
 من نمي خواهم آنجا بروم.‬

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 3

.I want to go home
. I want to stay at home
. I want to be alone

من مي خواهم به خانه بروم.‬
 من مي خواهم در خانه بمانم.‬
من مي خواهم تنها باشم.‬

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 4

?Do you want to stay here
? Do you want to eat here
? Do you want to sleep here

تو مي خواهي اينجا بماني؟‬
تو مي خواهي اينجا غذا بخوري؟‬
تو مي خواهي اينجا بخوابي؟‬

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 5

?Do you want to leave tomorrow
? Do you want to stay till tomorrow
? Do you want to pay the bill only tomorrow

مي خواهيد فردا راه بيفتيد (با ماشين)؟‬
مي خواهيد تا فردا بمانيد؟‬
مي خواهيد صورت حساب را فردا پرداخت نمائيد؟‬

چيزي خواستن‬ ‬ - to want something - 6

?Do you want to go to the disco
? Do you want to go to the cinema
? Do you want to go to a café

مي خواهيد به ديسكو برويد؟‬
 مي خواهيد به سينما برويد؟‬
 مي خواهيد به كافه برويد؟‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 1

must
. I must post the letter
. I must pay the hotel

بايستن‬
 من بايد نامه را بفرستم.‬
 من بايد پول هتل را پرداخت نمايم.‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 2

.You must get up early
. You must work a lot
. You must be punctual

تو بايد صبح زود از خواب بلند شوي.‬
 تو بايد خيلي كار كني.‬
تو بايد وقت شناس باشي.‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 3

.He must get petrol / gas (US)
. He must repair the car
. He must wash the car

او بايد بنزين بزند (در باك بنزين بريزد).‬
 او بايد ماشين را تعمير كند.‬
 او بايد ماشين را بشويد.‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 4

.She must shop
. She must clean the apartment
. She must wash the clothes

او (مونث) بايد خريد كند.‬
 او (مونث) بايد خانه را تميز كند.‬
او بايد لباسها را بشويد.‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 5

.We must go to school at once
. We must go to work at once
. We must go to the doctor at once

ما بايد چند لحظه ديگر به مدرسه برويم.‬
ما بايد چند لحظه ديگر سر كار برويم.‬
 ما بايد چند لحظه ديگر پيش دكتر برويم.‬

چيزي كه بايد انجام گيرد‬ ‬ - to have to do something / must - 6

.You must wait for the bus
. You must wait for the train
. You must wait for the taxi

شما بايد منتظر اتوبوس باشيد.‬
 شما بايد منتظر قطار باشيد.‬
 شما بايد منتظر تاكسي باشيد.‬

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 6
بازديد ديروز : 14
بازديد كل : 572

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان