يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

امري - Imperative - 1

!You are so lazy – don’t be so lazy
!You sleep for so long – don’t sleep so late
!You come home so late – don’t come home so late

تو خيلي تنبلي – اينقدر تنبل نباش!‬
تو خيلي مي خوابي – اينقدر نخواب!‬
تو دير مي آيي – اينقدر دير نيا!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۹:۰۰ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 2

!You laugh so loudly – don’t laugh so loudly
!You speak so softly – don’t speak so softly
!You drink too much – don’t drink so much

تو با صداي بلند مي خندي – اينقدر بلند نخند!‬
تو آهسته حرف ميزني – اينقدر آهسته حرف نزن!‬
تو خيلي (مشروب) مي نوشي – اينقدر ننوش!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۸:۲۳ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 3

!You smoke too much – don’t smoke so much
!You work too much – don’t work so much
!You drive too fast – don’t drive so fast

 تو خيلي سيگار مي كشي – اينقدر سيگار نكش!‬
تو خيلي كار مي كني – اينقدر كار نكن!‬
تو خيلي سريع رانندگي مي كني – اينقدر سريع نران!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۷:۴۴ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 4

!Get up, Mr. Miller
!Sit down, Mr. Miller
!Remain seated, Mr. Miller

آقاي مولر، بلند شويد!‬
آقاي مولر، بنشينيد!‬
آقاي مولر، درجاي خود بشينيد!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۷:۰۳ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 5

!Be patient
!Take your time
!Wait a moment

صبر داشته باشيد!‬
آرام باشيد (عجله نكنيد)!‬
يك لحظه صبر كنيد!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۶:۱۱ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 6

!Be careful
!Be punctual
!Don’t be stupid

 مواظب باشيد!‬
وقت شناس باشيد!‬
احمق نباشيد!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۵:۲۹ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 7

!Shave
!Wash yourself
!Comb your hair

صورتت را بتراش (ريشت را بزن)!‬
خودت را بشوي (تميز كن)!‬
موهايت را شانه بزن!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۳:۳۷ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 8

!Call
!Begin
!Stop

تلفن كن! شما تلفن كنيد!‬
شروع كن! شما شروع كنيد!‬
بس كن! شما بس كنيد!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۲:۵۹ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 9

!Leave it
!Say it
!Buy it

بس كن! شما بس كنيد!‬
بگو! شما بگوييد!‬
بخرش! شما بخريدش!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۲:۲۱ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 10

!Never be dishonest
!Never be naughty
!Never be impolite

هرگز بدون صداقت (دروغگو) نباش!‬
هرگز گستاخ نباش!‬
هيچ وقت بي ادب نباش!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۱:۳۴ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 11

!Always be honest
!Always be nice
!Always be polite

هميشه راستگو باش!‬
هميشه مهربان باش!‬
هميشه مؤدب باش!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۰:۵۷ | مديريت وبلاگ ها
،

امري - Imperative - 12

!Hope you arrive home safely
!Take care of yourself
!Do visit us again soon

 به سلامت به خانه برسيد!‬
خوب مواظب خودتان باشيد!‬
به زودي باز به ملاقات ما بياييد!‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۵ دى ۱۳۹۹ | ۰۶:۵۸:۰۲ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 32
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1379

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان