يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 1

to write
. He wrote a letter
. And she wrote a card

نوشتن‬
 او (مرد) يك نامه نوشت.‬
 و او (مؤنث) يك كارت پستال نوشت.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۶:۴۷ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 2

to read
. He read a magazine
. And she read a book

خواندن‬
او (مرد) يك مجله خواند.‬
 و او (مؤنث) يك كتاب خواند.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۶:۲۳ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 3

to take
. He took a cigarette
. She took a piece of chocolate

گرفتن‬
 او (مرد) يك سيگار برداشت.‬
 او (مؤنث) يك تكه شكلات برداشت.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۵:۵۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 4

.He was disloyal, but she was loyal
. He was lazy, but she was hard-working
. He was poor, but she was rich

او (مرد) بي وفا بود، اما او (مؤنث) با وفا بود.‬
 او (مرد) تنبل بود، اما او (مؤنث) كاري بود.‬
 او (مرد) فقير بود، اما او (مؤنث) ثروتمند بود.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۵:۲۶ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 5

.He had no money, only debts
. He had no luck, only bad luck
. He had no success, only failure

او (مرد) پول نداشت، بلكه مقروض بود.‬
 او (مرد) شانس نداشت، بلكه بد شانس بود.‬
او (مرد) موفقيتي نداشت، بلكه ناموفق بود.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۴:۵۶ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 6

.He was not satisfied, but dissatisfied
. He was not happy, but sad
. He was not friendly, but unfriendly

او (مرد) راضي نبود، بلكه ناراضي بود.‬
 او (مرد) خوشبخت نبود، بلكه بدبخت بود.‬
 او (مرد) خوش برخورد نبود، بلكه بدبرخورد بود.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۴:۲۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 7

?Did you have to call an ambulance
?Did you have to call the doctor
?Did you have to call the police

تو مجبور بودي يك آمبولانس صدا كني؟‬
تو مجبور بودي پزشك را خبر كني؟‬
تو مجبور بودي پليس را خبر كني؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۲:۴۳ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 8

.Do you have the telephone number? I had it just now
. Do you have the address? I had it just now
. Do you have the city map? I had it just now

شما شماره تلفن را داريد؟ تا الان من شماره را داشتم.‬
 شما آدرس را داريد؟ تا الان من آن را داشتم.‬
شما نقشه شهر را داري؟ تا الان من آن را داشتم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۲:۰۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 9

.Did he come on time? He could not come on time
. Did he find the way? He could not find the way
. Did he understand you? He could not understand me

او (مرد) سر وقت آمد؟ او (مرد) نتوانست سر وقت بيايد.‬
او (مرد)راه را پيدا كرد؟ او (مرد) نتوانست راه را پيدا كند.‬
 او (مرد) متوجه صحبت تو شد؟ او (مرد) نتوانست صحبت مرا بفهمد.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۱:۲۷ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 10

?Why could you not come on time
? Why could you not find the way
? Why could you not understand him

چرا تو نتوانستي به موقع بيايي؟‬
 چرا تو نتوانستي راه را پيدا كني؟‬
 چرا تو نتوانستي صحبت هايش را متوجه شوي؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۰:۵۰ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 11

.I could not come on time because there were no buses
. I could not find the way because I had no city map
. I could not understand him because the music was so loud

من نتوانستم بموقع بيايم زيرا هيچ اتوبوسي حركت نمي كرد.‬
 من نتوانستم راه را پيدا كنم زيرا نقشه شهر را نداشتم.‬
من حرفش را نفهميدم زيرا صداي آهنگ بلند بود.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۰:۱۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 12

.I had to take a taxi
. I had to buy a city map
. I had to switch off the radio

من مجبور بودم يك تاكسي سوار شوم.‬
 من مجبور بودم يك نقشه شهر بخرم.‬
 من مجبور بودم راديو را خاموش كنم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۹:۲۸ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 23
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1370

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان