يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 13

to make a call
. I made a call
. I was talking on the phone all the time

تلفن زدن‬
من تلفن زده ام.‬
من تمام مدت تلفن صحبت مي كرده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۳:۳۲ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 14

to ask
. I asked
. I always asked

سئوال كردن‬
 من سئوال كرده ام.‬
 من هميشه سوال مي كرده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۳:۰۱ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 15

to narrate
. I narrated
. I narrated the whole story

تعريف كردن‬
 من تعريف كرده ام.‬
 من تمام داستان را تعريف كرده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۲:۳۳ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 16

to study
. I studied
. I studied the whole evening

ياد گرفتن‬
 من ياد گرفته ام.‬
 من تمام شب را مشغول يادگيري بوده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱:۵۹ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 17

to work
. I worked
. I worked all day long

 كار كردن‬
 من كار كرده ام.‬
من تمام روز را كار كرده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱:۰۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 18

 to eat
. I ate
. I ate all the food

غذا خوردن‬
 من غذا خورده ام.‬
 من تمام غذا را خورده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۰:۳۵ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 19

to read
. I read
.I read the whole novel

خواندن‬
من خوانده ام.‬
من تمام رمان را خوانده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۸:۵۶ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 20

to understand
. I understood
. I understood the whole text

فهميدن‬
 من فهميده ام.‬
من تمام متن را فهميده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۸:۲۹ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 21

to answer
. I answered
. I answered all the questions

 جواب دادن‬
 من جواب داده ام.‬
 من به تمامي سوالات پاسخ داده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷:۵۸ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 22

.I know that – I knew that
.I write that – I wrote that
. I hear that – I heard that

 من آنرا مي دانم – من آنرا مي دانسته ام.‬
 من آنرا مي نويسم – من آنرا نوشته ام.‬
من آنرا مي شنوم – من آنرا شنيده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷:۲۹ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 23

.I’ll get it – I got it
.I’ll bring that – I brought that
. I’ll buy that – I bought that

من آن را مي آورم – من آن را آورده ام.‬
 من آن را مي آورم – من آن را آورده ام.‬
من آن را مي خرم – من آن را خريده ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۶:۵۴ | مديريت وبلاگ ها
،

گذشته (زمان گذشته) - Past tense - 24

I expect that – I expected that
. I’ll explain that – I explained that
. I know that – I knew that

من منتظر آن هستم – من منتظر آن بوده ام.‬
من آن را توضيح مي دهم – من آن را توضيح داده ام.‬
 من آن را مي شناسم – من آن را مي شناخته ام.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۶:۱۵ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 22
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1369

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان