يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 1

?How much did you drink
? How much did you work
? How much did you write

 شما چقدر نوشيده ايد؟‬
شما چقدر كار كرده ايد؟‬
 شما چقدر نوشته ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۷:۵۹ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 2

?How did you sleep
?How did you pass the exam
? How did you find the way

شما چطور خوابيديد؟‬
 شما چگونه در امتحان قبول شده ايد؟‬
شما چگونه راه را پيدا كرده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۷:۱۶ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 3

?Who did you speak to
? With whom did you make an appointment
? With whom did you celebrate your birthday

شما با چه كسي صحبت كرده ايد؟‬
شما با چه كسي قرار ملاقات گذاشته ايد؟‬
 شما با كي جشن تولد گرفته ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۶:۴۶ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 4

?Where were you
? Where did you live
? Where did you work


شما كجا بوده ايد؟‬
 شما كجا زندگي مي كرده ايد؟‬
شما كجا كار مي كرده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۶:۱۲ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 5

?What did you suggest
? What did you eat
? What did you experience

شما چه توصيه اي كرده ايد؟‬
شما چي خورده ايد؟‬
شما چه اطلاعاتي (تجربه اي) كسب كرده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۵:۳۶ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 6

 ?How fast did you drive
? How long did you fly
? How high did you jump

شما با چه سرعتي رانندگي مي كرده ايد؟‬
 شما چه مدت پرواز كرده ايد؟‬
 شما تا چه ارتفاعي پريده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۵:۰۱ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 7

?Which tie did you wear
? Which car did you buy
? Which newspaper did you subscribe to

تو كدام كراوات را زده بوده اي؟‬
 تو كدام خودرو را خريده بوده اي؟‬
 تو اشتراك كدام روزنامه را گرفته اي؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۳:۱۳ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 8

?Who did you see
? Who did you meet
? Who did you recognize

شما چه كسي را ديده ايد؟‬
 شما با چه كسي ملاقات كرده ايد؟‬
 شما چه كسي را شناخته ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۲:۴۱ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 9

?When did you get up
? When did you start
? When did you finish

شما چه موقع از خواب بلند شده ايد؟‬
شما چه موقع شروع كرده ايد؟‬ 
شما چه موقع كار را متوقف كرده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۲:۰۹ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 10

?Why did you wake up
? Why did you become a teacher
? Why did you take a taxi

شما چرا بيدار شده ايد؟‬
چرا شما معلم شده ايد؟‬
 چرا شما سوار تاكسي شده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۱:۳۵ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 11

?Where did you come from
? Where did you go
? Where were you

شما از كجا آمده ايد؟‬
شما به كجا رفته ايد؟‬
شما كجا بوده ايد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۰:۵۹ | مديريت وبلاگ ها
،

سوال كردن- گذشته (زمان گذشته)‬ - Questions – Past tense - 12

?Who did you help
?Who did you write to
?Who did you reply to

 تو به چه كسي كمك كرده اي؟‬
تو به چه كسي نامه نوشته اي؟‬
تو به چه كسي جواب داده اي؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۰:۱۷ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 21
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1368

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان