يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 1

.We had to water the flowers
. We had to clean the apartment
.We had to wash the dishes

 ما بايستي به گلها آب مي داديم.‬
 ما بايستي آپارتمان را مرتب مي كرديم.‬
 ما بايستي ظروف غذا را مي شستيم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۰:۲۲ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 2

?Did you have to pay the bill
? Did you have to pay an entrance fee
? Did you have to pay a fine

آيا شما مجبور به پرداخت صورت حساب بوديد؟‬
 آيا شما مجبور به پرداخت ورودي بوديد؟‬
 آيا شما مجبور به پرداخت جريمه بوديد؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۹:۴۸ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 3

?Who had to say goodbye
? Who had to go home early
?Who had to take the train

چه كسي بايد خداحافظي مي كرد؟‬
چه كسي بايد زود به خانه مي رفت؟‬
چه كسي بايد با قطار مي رفت؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۹:۰۵ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 4

.We did not want to stay long
.We did not want to drink anything
.We did not want to disturb you

ما نمي خواستيم مدت زيادي بمانيم.‬
ما هيچ چيزي نمي خواستيم بنوشيم.‬
ما نمي خواستيم مزاحم بشويم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۸:۰۱ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 5

.I just wanted to make a call
. I just wanted to call a taxi
. Actually I wanted to drive home

 من مي خواستم الان تلفن كنم.‬
من مي خواستم تاكسي سفارش بدهم.‬
 چون مي خواستم به خانه بروم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۷:۲۳ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 6

.I thought you wanted to call your wife
. I thought you wanted to call information
. I thought you wanted to order a pizza

 من فكر كردم تو مي خواستي به همسرت تلفن كني.‬
من فكر كردم تو مي خواستي به اطلاعات تلفن كني.‬
من فكر كردم تو مي خواستي يك پيتزا سفارش دهي.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۶:۳۸ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 7

.My son did not want to play with the doll
.My daughter did not want to play soccer (US)
.My wife did not want to play chess with me

 پسرم نمي خواست با عروسك بازي كند.‬
دخترم نمي خواست فوتبال بازي كند.‬
همسرم نمي خواست با من شطرنج بازي كند.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۴۳:۲۵ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 8

.My children did not want to go for a walk
.They did not want to tidy the room
.They did not want to go to bed

فرزندانم نمي خواستند به پياده روي بروند.‬
آنها نمي خواستند اتاق را مرتب كنند.‬
آنها نمي خواستند به رختخواب بروند.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۴۲:۴۲ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 9

.He was not allowed to eat ice cream
.He was not allowed to eat chocolate
.He was not allowed to eat sweets

او(مذكر) اجازه نداشت بستني بخورد.‬
او (مرد) اجازه نداشت شكلات بخورد.‬
 او (مرد) اجازه نداشت آب نبات بخورد.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۴۱:۳۲ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 10

.I was allowed to make a wish
.I was allowed to buy myself a dress
.I was allowed to take a chocolate

 من اجازه داشتم براي خودم آرزويي بكنم.‬
من اجازه داشتم براي خودم لباس بخرم.‬
 من اجازه داشتم يك شكلات مغزدار بردارم.‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۴۰:۵۵ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 11

?Were you allowed to smoke in the airplane
? Were you allowed to drink beer in the hospital
? Were you allowed to take the dog into the hotel

 اجازه داشتي در هواپيما سيگار بكشي؟‬
 اجازه داشتي در بيمارستان آبجو بنوشي؟‬
اجازه داشتي سگ را با خودت به هتل ببري؟‬

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۴۰:۱۱ | مديريت وبلاگ ها
،

زمان گذشته افعال معين - Past tense of modal verbs - 12

.During the holidays the children were allowed to remain outside late
.They were allowed to play in the yard for a long time
.They were allowed to stay up late

 بچه ها در تعطيلات اجازه داشتند مدت زيادي بيرون باشند.
 آنها اجازه داشتند مدت زيادي در حياط بازي كنند.
 آنها اجازه داشتند مدت زيادي (تا ديروقت) بيدار باشند.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۱:۳۳:۱۲ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 19
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1366

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان