يادگيري زبان انگليسي به صورت آنلاين رايگان

ایجاد وبلاگ رایگان

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 1

.I don’t know if he loves me
.I don’t know if he’ll come back
.I don’t know if he’ll call me

 من نمي دانم آيا او (مذكر) مرا دوست دارد.
من نمي دانم آيا او (مذكر) بر مي گردد.
من نمي دانم آيا او (مذكر) به من تلفن مي كند.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۴:۳۵ | مديريت وبلاگ ها
،

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 2

?Maybe he doesn’t love me
?Maybe he won’t come back
?Maybe he won’t call me

آيا او (مذكر) مرا دوست دارد؟
آيا او (مذكر) برمي گردد؟
آيا او (مذكر) به من زنگ خواهد زد؟

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۳:۵۶ | مديريت وبلاگ ها
،

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 3

.I wonder if he thinks about me
.I wonder if he has someone else
.I wonder if he lies

من از خودم سئوال مي كنم آيا او (مذكر) به من فكر مي كند.
من از خودم سئوال مي كنم آيا او (مذكر) كس ديگري را دارد.
من از خودم سئوال مي كنم آيا او (مذكر) دروغ مي گويد.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۳:۱۲ | مديريت وبلاگ ها
،

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 4

?Maybe he thinks of me
?Maybe he has someone else
?Maybe he tells me the truth

آيا او (مذكر) به من فكر مي كند؟
آيا او (مذكر) فرد (مؤنث) ديگري را دارد؟
آيا او (مذكر) واقعيت را مي گويد؟

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۲:۳۱ | مديريت وبلاگ ها
،

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 5

.I doubt whether he really likes me
.I doubt whether he’ll write to me
.I doubt whether he’ll marry me

من ترديد دارم كه آيا او (مذكر) مرا واقعاً دوست دارد.
من ترديد دارم كه آيا او (مذكر) برايم نامه بنويسد.
من ترديد دارم كه آيا او (مذكر) با من ازدواج مي كند.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۱:۴۸ | مديريت وبلاگ ها
،

Subordinate clauses: if - جملات وابسته با آيا‬ - 6

?Does he really like me
?Will he write to me
?Will he marry me

 آيا او (مذكر) واقعاً از من خوشش مي آيد؟
آيا او (مذكر) برايم نامه مي نويسد؟
آيا او (مذكر) با من ازدواج مي كند؟

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰:۵۸ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 1

.Wait until the rain stops
.Wait until I’m finished
.Wait until he comes back

صبر كن تا باران متوقف شود.
صبر كن تا من كارم تمام شود.
صبر كن تا او برگردد.

 

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۴:۰۸ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 2

.I’ll wait until my hair is dry
.I’ll wait until the film is over
.I’ll wait until the traffic light is green

من صبر مي كنم تا موهايم خشك شوند.
من صبر مي كنم تا فيلم تمام شود.
من صبر مي كنم تا چراغ راهنما سبز شود.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۳:۳۱ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 3

?When do you go on holiday
?Before the summer holidays
.Yes, before the summer holidays begin

تو كي به مسافرت مي روي؟
پيش از تعطيلات تابستاني؟
بله، پيش از آنكه تعطيلات تابستاني شروع شوند.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۲:۵۴ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 4

.Repair the roof before the winter begins
.Wash your hands before you sit at the table
.Close the window before you go out

پيش از آنكه زمستان شروع شود، سقف را تعمير كن.
پيش از آنكه سر ميز بنشيني، دست هايت را بشوي.
پيش از آنكه خارج شوي، پنجره را ببند.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۲:۰۷ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 5

?When will you come home
?After class
.Yes, after the class is over

كي به خانه مي آيي؟
بعد از كلاس درس؟
بله، بعد از اينكه كلاس درس تمام شد.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۱:۲۳ | مديريت وبلاگ ها
،

Conjunctions - حروف ربط - 6

.After he had an accident, he could not work anymore
.After he had lost his job, he went to America
.After he went to America, he became rich

بعد ازاينكه او (مذكر) تصادف كرد ديگر نتوانست كار كند.
بعد از اينكه او (مرد) كارش را از دست داد به آمريكا رفت.
بعد از اينكه او (مرد) به آمريكا رفت ثروتمند شد.

ترجمه انگلیسی به فارسی
| ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۰:۳۱ | مديريت وبلاگ ها
،

درباره ما

رمزینه بارکد

کتاب یادگیری میلیاردر

 بهترین آموزش و یادگیری رازهای ثروتمندان و میلیونرها و میلیاردر ها ,The best education and learning the secrets of the rich and the millionaires and billionaires
بهترین رازهای میلیاردر شدن

جستجوگر

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 40
بازديد ديروز : 16
بازديد كل : 1387

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان